ТНК Кепитъл става Ленно до края на 2017

Ипотечни кредити

Даваме ти до 1,000 лв от кредита в момента, в който те одобрим, за да можеш спокойно да набавиш всички, необходими за ипотеката, документи.

"Новият бранд Ленно ще подчертае профила на компанията като международна финансова институция, предлагаща пълен спектър от финансови услуги и неотстъпваща по никакъв начин на компаниите с по-дълга история."

Александър Тонков
Изпълнителен директор

›   Прочети повече

ТНК Кепитъл става
Ленно до края на 2017
"Новият бранд Ленно ще подчертае профила на компанията като международна финансова институция, предлагаща пълен спектър от финансови услуги и неотстъпваща по никакъв начин на компаниите с по-дълга история."

Александър Тонков
Изпълнителен директор

Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                    Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                     Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.

ТНК Кепитъл става Ленно до края на 2017.
"Новият бранд Ленно ще подчертае профила на компанията като международна финансова институция, предлагаща пълен спектър от финансови услуги и неотстъпваща по никакъв начин на компаниите с по-дълга история."

›   Прочети повече

Александър Тонков
Изпълнителен директор

Бизнес кредитите, обезпечени с недвижим имот, могат да бъдат привлекателна финансова алтернатива за богатите на активи компании, които целят да разполагат с повече парични средства.

Ипотечният кредит на ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е вид заем, при който кредитополучателят използва своя дом или друг недвижим имот като обезпечение. Размерът на кредита се определя от ликвидационната стойност на имота, съгласно вътрешните правила на ТНК Кепитъл.

Потребителските кредити на ТНК Кепитъл Мениджмънт АД могат да бъдат съобразени със спецификите на твоите нужди. Въпреки лоша кредитна история и без доказване на доход.

Създадена през 2012 г., днес компанията има присъствие в България, Великобритания, Чехия, Полша и Русия. Нашето широко присъствие ни помага да генерираме балансиран поток на приходи и ни позволява да откриваме възможности за развитие.

Можеш да кандидатстваш за кредит онлайн, след което наш служител ще се свърже с теб за първоначална консултация.

Офисът на ТНК Кепитъл Мениджмънт АД в София се намира на най-централното място в столицата - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5.ТНК Кепитъл Мениджмънт АД, с ЕИК 203217465, е дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции, с удостоверение № BGR00341 издадено от Българска народна банка с уставен капитал 1,260,000 лв. ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" от КЗЛД с идентификационен № 417300.

© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.
© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.