Потребителски кредити
Бърза и лесна процедура

Ипотечни кредити
Даваме ти до 1,000 лв от кредита в момента, в който те одобрим, за да можеш спокойно да набавиш всички, необходими за ипотеката, документи.

Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                    Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                     Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.
Потребителки кредити
Бърза и лесна процедура
Потребителските кредити на ТНК Кепитъл Мениджмънт АД могат да бъдат съобразени със спецификите на твоите нужди. Въпреки лоша кредитна история и без доказване на доход.

Ново: връщаме ти 30% от платената лихва.
Защо потребителски кредит от ТНК?
НОВО: Върни до 90 дни и получи цялата платена договорна лихва обратно
Ако погасиш кредита в рамките на 90 дни, ТНК Кепитъл ти връща цялата платена договорна лихва. Така реално си ползвал безлихвен кредит.
НОВО: При редовен кредит, след изплащането му, връщаме 30% от платената лихва
Независимо дали погасиш кредита си предсрочно или съобразно погасителен план, ако си бил редовен през целия период, ТНК Кепитъл ти връща 30% от платената лихва.
Лихвени условия
5% годишна лихва, без такса кандидатстване или други годишни такси.
Срок
От 3 до 6 месеца срок за изплащане, като вноските могат да бъдат седмични или месечни.
Размер
До 3500 EUR максимален размер без обезпечение или поръчител, 5000 EUR с поръчител и до 250000 EUR с обезпечение недвижим имот.
Изисквания към кредитополучателите
Въпреки лоша кредитна история и без доказване на доход.
Срок за одобрение
Одобрение за 1 час.
ГПР (Годишен процент на разходите)
ГПР е 16.95%, изчислен при размер на кредита 3500 EUR, срок на погасяване 6 месеца, при годишен лихвен процент 5.00%. Месечната вноска при посочените параметри е 591.87  EUR. Общата дължима сума е в размер на 3551.22 EUR. В ГПР е включен разходът за усвояването на кредита в размер на 2,9% + 5 EUR, който се приспада от заемната сума.

Още по-добри условия през 2017.
Изключителни условия
Гъвкави сме при одобрението и отпускането на заема
Дори при наличие на изпълнителни дела, запори и възбрани. Предлагаме да изготвим погасителен план, съобразен със спецификите на твоите нужди.
Обезпечение
Кредитът може да бъде необезпечен или обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, включително недвижими имоти, движими вещи, вземания от трети лица и др.
Валута
Валутата на кредита е EUR, но може да усвоиш левовата равностойност по централния курс на БНБ 1.95583, както повечето от нашите клиенти предпочитат.
Усвояване
Еднократно или съобразно договорен план за усвояване. В евро или левовата равностойност по централния курс на БНБ 1.95583.
Издължаване
Съобразно договорен погасителен план с анюитетни месечни или седмични вноски.
Как се изплащат вноските
По банков път в евро или лева. Валутните преводи са скъпи, така че препоръчваме да внасяте EUR директно на каса в нашата еврова сметка или да превеждате левовата равностойност към нашата сметка в български лева.

Нашият екип ще се свърже с теб до 1 час.
Кандидатствай онлайн сега
Име и фамилия

Телефон за контакт

И-мейл

Размер (в EUR)

Срок (в месеци)ТНК Кепитъл в социалните мрежи

 
0700 42 442

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5. Свържи се с нас за среща.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.
Виж ощeТНК Кепитъл Мениджмънт АД, с ЕИК 203217465, е дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции, с удостоверение № BGR00341 издадено от Българска народна банка с уставен капитал 1,260,000 лв. ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" от КЗЛД с идентификационен № 417300.

© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.
© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.