Изкупуване на вземания
100% от нула е равно на нула

Ипотечни кредити
Даваме ти до 1,000 лв от кредита в момента, в който те одобрим, за да можеш спокойно да набавиш всички, необходими за ипотеката, документи.

Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                    Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                     Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.
Изкупуване на вземания
100% от нула е равно на нула
Продажбата и изкупуването на дългове се утвърди като основополагащ компонент в процеса по събиране на вземания. Ние имаме отлично изградени връзки с множество банки и компании за кредитни карти и финансови услуги и можем да съдействаме при редица финансови транзакции.

Имаме интерес към големи портфейли от дългове.
Портфейли, които бихме приели
Ние сме фокусирани в изкупуването на големи портфейли от дългове, които обикновено са съставени от кредитни карти, кредити, лизинги, непогасени ипотеки и стокови кредити.

Много от отношенията, установени с кредитори, са в резултат на принципите за ясни и отворени преговори на ТНК Кепитъл, които никога не са били компрометирани при сключване на сделка.
Процес по продажба на вземания
Всеки от нашите клиенти има различни фактори за бизнеса си и се сблъсква с различни предизвикателства. Като отчитаме този факт, ние работим с нашите клиенти на консултативен принцип с цел създаване на най-подходящите договори за изкупуване на дългове. Гордеем се с лекотата на работа с ТНК Кепитъл и със спазването на договорените дати за изпълнение и оптимизираните процеси, които минимизират изискванията за текуща поддръжка от страна на клиентите ни.ТНК Кепитъл в социалните мрежи

 
0700 42 442

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5. Свържи се с нас за среща.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.
Виж ощeТНК Кепитъл Мениджмънт АД, с ЕИК 203217465, е дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции, с удостоверение № BGR00341 издадено от Българска народна банка с уставен капитал 1,260,000 лв. ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" от КЗЛД с идентификационен № 417300.

© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.
© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.