Ипотечни кредити
Отключи възможностите на твоя недвижим имот

Ипотечни кредити
Даваме ти до 1,000 лв от кредита в момента, в който те одобрим, за да можеш спокойно да набавиш всички, необходими за ипотеката, документи.

Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                    Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                     Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.
Ипотечни кредити
Отключи възможностите на твоя недвижим имот
Всеки може да получи ипотечен кредит от ТНК Кепитъл Мениджмънт АД, при който кредитополучателят използва своя дом или друг недвижим имот като обезпечение. Размерът на кредита се определя от ликвидационната стойност на имота, съгласно вътрешните правила на ТНК Кепитъл.

Ново: усвояваш част от кредита преди ипотеката.
Защо ипотечен кредит от ТНК?
НОВО: Усвояваш част от кредита преди учредяването на ипотека
Даваме ти до 1000 лв от кредита в момента, в който те одобрим, за да можеш спокойно да набавиш всички необходими за ипотеката документи.
НОВО: При редовен кредит, след изплащането му, връщаме 30% от платената лихва
Независимо дали погасиш кредита си предсрочно или съобразно погасителен план, ако си бил редовен през целия период, ТНК Кепитъл ти връща 30% от платената лихва.
Въпреки лоша кредитна история и недоказуеми доходи
Въпреки възбрани върху имота и текущи данъчни задължения.
Без скрити такси
Не взимаме такси за кандидатстване, управление или усвояване на кредита.
Одобрение до 24 часа
Усвояваш останалата част от кредита до 72 часа след предоставянето на всички необходими документи. Не чакаме Удостоверение за тежести след вписването на ипотеката.
От 5,000 до 1,000,000 евро
Предоставяме едни от най-големите небанкови кредити в България.
От 3 до 360 месеца
Срокът за изплащане може да бъде до 30 години.

Още по-добри условия за нашите клиенти през 2017.
Изключителни условия
Гъвкави сме при одобрението и отпускането на заема
Дори при наличие на изпълнителни дела, запори и възбрани. Предлагаме да заплатим всички такси свързани със сделката и/или текущи задължения, както и да изготвим погасителен план, съобразен с твоите възможности.
Обезпечение
Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, включително недвижими имоти, движими вещи, вземания от трети лица и др.
Валута
Валутата на кредита е EUR, но може да усвоиш левовата равностойност по централния курс на БНБ 1.95583, както повечето от нашите клиенти предпочитат.
Усвояване
Еднократно или съобразно договорен план за усвояване. В евро или левовата равностойност по централния курс на БНБ 1.95583.
Издължаване
Съобразно договорен погасителен план с анюитетни месечни вноски.
Как се изплащат вноските
По банков път в евро или лева. Валутните преводи са скъпи, така че препоръчваме да внасяте EUR директно на каса в нашата еврова сметка или да превеждате левовата равностойност към нашата сметка в български лева.
ГПР (Годишен процент на разходите)
ГПР е 23.73%, изчислен при размер на кредита 25,000 EUR, срок на погасяване 60 месеца, при примерен годишен лихвен процент от 21%. Месечната вноска при посочените параметри е 676.33 EUR. Общата дължима сума е в размер на 40,830 EUR. В ГПР е включен разходът за юридическа подготовка на сделката и изготвяне на нотариален акт в размер на 250 EUR, който се приспада от заемната сума.

Нашият екип ще се свърже с теб до 1 час.
Кандидатствай онлайн сега
Име и фамилия

Телефон за контакт

И-мейл

Размер (в EUR)

Срок (в месеци)

ОбезпечениеТНК Кепитъл в социалните мрежи

 
0700 42 442

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5. Свържи се с нас за среща.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.
Виж ощeТНК Кепитъл Мениджмънт АД, с ЕИК 203217465, е дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции, с удостоверение № BGR00341 издадено от Българска народна банка с уставен капитал 1,260,000 лв. ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" от КЗЛД с идентификационен № 417300.

© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.
© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.