Защита на личната информация

Ипотечни кредити
Даваме ти до 1,000 лв от кредита в момента, в който те одобрим, за да можеш спокойно да набавиш всички, необходими за ипотеката, документи.

Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                    Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                     Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.
Защита на личната информация
Личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни; семейно положение и родствени връзки; професионална биография; имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества и др.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.

Как ТНК Кепитъл Мениджмънт АД пази вашите лични данни?

ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" от Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 417300.

Дружеството е приело вътрешни правила осигуряващи сигурността на личните данни на всички свои клиенти.

Като администратор, ТНК Кепитъл Мениджмънт АД спазва строги правила и етични принципи при обработване на данните. Ние имаме задължението да обработваме личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на Закона за Защита на Личните Данни, а именно:

•  Ние обработваме личните Ви данни законосъобразно и добросъвестно;
•  Ние събираме личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
•  Ние поддържаме личните Ви данни във вид, който позволява да Ви идентифицираме за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни.

1. Информация, която ни е нужна, за да изготвим договора за кредит

•  Име, презиме, фамилия
•  E-mail адрес
•  Мобилен номер
•  ЕГН
•  Номер на лична карта
•  Дата на издаване на личната карта
•  Лична банкова сметка
•  Адрес по лична карта
•  Адрес по местожителство

Информацията се събира при попълване на формата за искане за кредит онлайн или на хартиен носител.

2. Използване на събраните лични данни

•  За да Ви идентифицираме - да проверим личността Ви и да извършим проверки за кредитна информация в наличните бази данни;
•  За да засичаме опити за измами с лични данни, опити за извършване на дейности за изпиране на пари или други криминални дейности;
•  За да се свържем с Вас;
•  Може да използваме данните, които Вие ни предоставяте, или да позволим на трети страни да го направят, за да Ви уведомяваме за наши услуги и промоции. Може да се свързваме с Вас само при условие, че сте се съгласили да получавате информация за продуктите ни. Ако не желаете да получавате информация за услугите ни, можете да го заявите по време на процеса на регистрация, или да кликнете на линка 'За отписване', който е част от всеки наш информационен имейл.
•  За да осигурим събиране на вземанията

3. Опазване на информацията

•  Ние извършваме действия за да осигурим защита на личните Ви данни.
•  За да осигурим безопасност на данните Ви, ние използваме единствено безопасни бази.

4. Използване на бисквитки

В старанието си да Ви предложим един лесен и интуитивен начин за използване на нашия сайт, използваме бисквитки, за съхраняване на информация на Вашия компютър. С използването на сайта tnk.bg потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна.

Бисквитките не съдържат никаква информация за идентифициране на потребителя и не служат на обработката на лични данни. Данните, събрани с помощта на бисквитките са чисто статистически и се отнасят до дейността на уебсайта www.tnk.bg. Бисквитките не са програма и не може да съдържат вируси, както и не засягат начина, предвиден за изпълнение, експлоатация, компютърна конфигурация и софтуер, инсталиран на Вашия компютър, което ги прави напълно безопасни.

5. Въпроси, запитвания, препоръки

Ако искате да получите допълнителна информация относно защитата на личните Ви данни, можете да се свържете с нас като изпратите запитване на info@tnk.bg или се свържете с нас на телефон 0700 42 442.


ТНК Кепитъл в социалните мрежи

 
0700 42 442

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5. Свържи се с нас за среща.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.
Виж ощeТНК Кепитъл Мениджмънт АД, с ЕИК 203217465, е дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции, с удостоверение № BGR00341 издадено от Българска народна банка с уставен капитал 1,260,000 лв. ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" от КЗЛД с идентификационен № 417300.

© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.
© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.